Tjänster & Produkter

Arbetslagsutveckling

”Jag jobbar med ett arbetslag under några dagar och fokuserar då bland annat på hur arbetsgruppen utvecklas. I arbetet har jag ofta kontakt med en chef och vi tittar på målsättningen med utvecklingsinsatsen. Det kan handla om att få ihop gruppen på ett bättre sätt eller att få olika avdelningar att arbeta tillsammans på ett bättre sätt. Det kan också gå ut på att ta fram en gemensam vision eller målbild. Även sättet att arbeta skiljer sig åt beroende på hur stor gruppen är. Jag arbetar med storgruppsmetodiker när jag jobbar med grupper om 30 personer och uppåt. Det arbete som sker är processinriktat vilket innebär att jag varierar mellan att göra saker som berör verkligheten med kortare teoripass, exempelvis grupputveckling och ledarskap.”

Chefs- och ledarutbildningar

”Jag utbildar företag och organisationer på chefs- och ledningsgruppsnivå. Detta sker genom fasta koncept där utbildningen är mer styrd av ett visst innehåll, men det behöver inte alltid vara på det viset. Utöver detta så utbildar vi ibland utbildare eftersom jag genomför chefs- och ledarutbildningarna utomlands.”

Föredrag

”Jag håller regelbundet föredrag för företag och organisationer. Uppdragen brukar oftast röra sig inom områden som gruppdynamik, ledarskap, krishantering, personlighet och beteende och konflikthantering. Det kan röra sig om små eller stora grupper, kortare eller längre föredrag och behoven kan se väldigt olika ut. Därför har jag inga standardprogram utan skräddarsyr alltid föreläsningen utifrån kunden och situationen”.

Handledning

”Handledning kan vara ett effektivt sätt att lyfta ett problem eller ett svårgripbart mål och få nya perspektiv. Jag har lång erfarenhet av handledningsarbete för uppdragsgivare i många olika branscher. Handledningen kan ske enskilt eller i grupp och målgruppen kan vara både ledare och medarbetare.”

Konflikthantering

”Inom detta område föreläser jag och håller kurser. Men jag arbetar också konkret, på plats, tillsammans med företag och organisationer där det finns en pågående konflikt. Jag skräddarsyr och anpassar teknikerna som används till den organisation eller det företag som jag för stunden arbetar med, för att på bästa sätt kunna hjälpa till att lösa konflikten eller göra den hanterbar för alla inblandade.”

Mental träning

”Här arbetar jag med människor som behöver nå mål och/eller prestera, ofta idrottsutövare. Jag arbetar med prestationsförmågan, livssituationen, hur personen ska kunna nå bättre resultat för att ta några exempel. Är utbildad inom området mental träning efter kurserna NLP Practitioner, NLP Master Practitioner och kommunikologi.”

Organisationsutveckling

”Här handlar det om att utveckla människorna i organisationen. Detta kan se ut på många olika sätt och jag arbetar alltid utifrån den specifika organisationens förutsättningar och önskemål. Det innebär att jag först skapar en bild av organisationen och människorna där, genom att göra en analys och eventuellt också genom intervjuer. Ibland arbetar jag med hela organisationen tillsammans i ett rum och ibland blir det mer på individnivå. När jag föreläser om ämnet, eller arbetar i en specifik organisation, kan följande ingå:

  • Etik/moral
  • Gruppdynamik
  • Ledarskap
  • Coachning/samtalsteknik
  • Konflikthantering
  • Kommunikation”

Stress- och krishantering

”Jag undervisar i stresshantering och detta sker i fasta program. Utöver detta så arbetar jag också väldigt mycket med krishantering. Dels kan arbetet handla om att, på plats, skapa olika krissituationer som personerna inom företaget/organisationen får lösa. Arbetet går alltså ut på att försöka lära ut tekniker och förhållningssätt om olyckan/krisen skulle vara framme. Därtill arbetar jag på plats vid katastrofer och kriser av olika slag, som exempelvis under tsunamin. Jag utbildar också personer inom krishantering, i modul-form, och lär ut olika former av tekniker för samtal.”