Samarbeten

Competenscompagniet är en nätverksorganisation som består av noggrant utvalda experter inom en rad olika områden. Jag kom tidigt med som samarbetspartner och har haft underkonsultuppdrag sedan 1998, framförallt inom områden som ledarskap, medarbetarskap, samtal och krishantering. Jag har bland annat arbetat med kunder som Scania, Ericsson, Mätsä och Försvarets materielverk (FMV).

 

Vårsta diakoni är en ideell stiftelse som ideologiskt verkar inom ramen för Svenska kyrkan. Här finns Vårsta kriscentrum som samlar kompetens inom trauma och krisstöd. Jag har under många år hållit i utbildningar i krishantering och även fungerat som handledare på uppdrag av Vårsta kriscentrum. Bland kunderna finns Sida, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och många kommuner.

 

Ericson & Hjelte är ett konsultföretag som fungerar som samarbetspartner för ledare, grupper och organisationer. Jag har arbetat på uppdrag av Ericson & Hjelte under flera år, ofta med frågor om medarbetarskap/chefskap och förändringsarbete. En av de stora kunderna för min del är Norrbottens läns landsting.