Om oss

Den 20 januari 1996 startade Stefan Brattfeldt sin enskilda firma, men han har sedan ett antal år tillbaka gått över till aktiebolagsform. Inledningsvis arbetade han halvtid men sedan den 1 augusti 1998 sysselsätter företaget honom på heltid. I grunden är han utbildad Socionom och efter slutförd utbildning arbetade han inom socialtjänsten och på ett regemente, där han fick goda kunskaper och bra utbildning inom ledarskap. Företagandet har han i blodet eftersom både hans far och farfar var företagare. Stefan har en gedigen yrkes- och utbildningsbakgrund.