Stefan Brattfeldt Personalutveckling

Stefan Brattfeldt Personalutveckling erbjuder företag och organisationer kvalificerad personalutveckling för enskilda medarbetare och hela arbetslag.

Uppdragen kan löpa under flera års tid eller vara bara någon timme.

– Min styrka är min breda kompetens och långa erfarenhet kombinerat med att jag är flexibel och lyhörd. Jag skräddarsyr innehållet i varje uppdrag, men kan också snabbt ändra inriktningen utifrån vad som händer på plats. Läs mer om min bakgrund eller om mina produkter/tjänster.